Watt nedir? Lambalarla ilgili AB kuralları ve yönetmelikleri

2009'dan itibaren, ürünlerin çevresel etkilerini iyileştirmek amacıyla, topluca "çevreye duyarlı tasarım" olarak bilinen bir dizi AB yönetmeliği hazırlandı. Bu güncellemelerin merkezinde de lambalar yer alıyor. Enkandesan lambalardan halojen lambalara kadar bu yönetmelikler lambalar hakkında neler söylüyor? Bu yönetmeliklerden etkilenen lambalar hangileridir?


Enkandesan lambalar

Eylül 2009'da buzlu enkandesan lambaların üretimi durdurulurken; 100W, 60W, 40W ve 25W enkandesan ampullerin üretimi aşamalı olarak durduruldu veya 2009-2012 yılları arasında daha verimli hale getirildi.


Avrupa Birliği Direktifi (1194/2012)

Avrupa Birliği Direktifi (1194/2012) uyarınca 1 Eylül 2016 tarihinde, D sınıfına giren tüm doğrusal halojen reflektör lambalara yasak getirildi. Direktiften etkilenen en popüler lambalar, yüksek gerilimli reflektör tungsten halojen lambalar ve GU10, E27 veya E14 duylu lambalardır. Aşağıda belirtilen OSRAM lambaları da bu direktifin kapsamındadır:

  • HALOPAR 20/30/38
  • HALOPAR 16
  • DECOPIN
  • HALOGEN CLASSIC R50/R63/R80


Avrupa Birliği Direktifi (244/2009)

Doğrusal olmayan halojen lambaların kullanımına hala izin verilse de 2018'den itibaren bu lambaların üretiminin aşamalı olarak durdurulması planlanıyor. Avrupa Birliği Direktifinin (244/2009) geri çekilmesiyle birlikte bu tarih ilk planlanandan daha sonraki bir tarihe ertelendi. Direktif başlıca G4, R7s ve G9 halojen lambaların yanı sıra enerji tasarruflu kandilleri ve klasik halojen lambaları da etkiliyor. Avrupa Komisyonunun 244/2009 sayılı yönetmeliği, ürünlerin bazı ışık akıları için maksimum güç tüketiminin yanı sıra kullanım ömrü, lümen sürekliliği, açma-kapama sıklığı oranı, ateşleme süresi, ısınma süresi, arıza oranı, UV radyasyonu, güç faktörü ve renksel geriverim için belirtilen minimum gereksinimlerin tanımına göre ürünlerin aşamalı olarak üretiminin durdurulmasını açıklamaktadır.

Not: Buzdolabı ve fırın lambaları, halojen kapsüller ve lineer R7s ampuller gibi özel amaçlı ürünler, diğer teknolojilerle verimli bir şekilde değiştirilemediğinden henüz bu yasaklardan etkilenmemektedir.


Enough confusion 2

Avrupa Birliği Direktifi (245/2009)

Avrupa Komisyonu Direktifi (245/2009) (Avrupa Komisyonu 347/2010 ile yenilenmiştir) ışık verimliliği ve lambanın lümen sürekliliği gibi minimum gereksinimlere göre sırasıyla ürünlerin üretiminin aşamalı olarak durdurulmasına yönelik bir taslak sunar. Nisan 2015'ten itibaren cıva buharlı lambalar (HQL), cıvalı hibrit lambalar (HWL) ve birçok sodyum buharlı lamba (NAV pim soketli) Avrupa Birliği pazarına giremeyecek.


Peki sırada ne var?

LEDVANCE lambalarının birçoğu Avrupa Komisyonu 245/2009 ve Avrupa Komisyonu 1194/2012'de belirtilen geleceğe yönelik gereksinimleri halihazırda yerine getirmektedir. Ayrıca portföyümüzdeki diğer lambaların da geleceğin gereksinimlerine uygunluğunu sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Portföyümüzdeki ürünlerin çok küçük bir kısmı ise bu talepleri karşılayabilmek için teknik açıdan geliştirilebilir durumda değil ve dolayısıyla ilgili yönetmeliklerin uygulamaya girmesiyle birlikte bu ürünlerin üretimi aşamalı olarak durdurulacaktır. Gelecekteki değişikliklerden etkilenmeyecek ve üretimi aşamalı olarak durdurulacak lambalar listesine https://www.ledvance.com/services-and-tools/services/erp/index.jsp adresinden ulaşılabilir.