Profesyonel

EDI (ELEKTRONİK VERİ DEĞİŞİMİ)

EDI (Elektronik Veri Değişimi), ilgili kuruluşlar tarafından tanımlanmış olan (VDS, BM gibi) standartlaştırılmış iletişim yolları (GXS posta kutusu gibi) ve standartlaştırılmış mesaj formatları (örneğin ORDERS = order) üzerinden iş ortakları arasında gerçekleştirilen elektronik veri alışverişini ifade eder.

Manüel müdahale eksikliği, hata kotasının düşürülmesini, çıktı süresinin kesilmesini, tüm işlemenin tamamen otomatikleşmesini, izlenebilirliğin iyileşmesini ifade eder. Böylece değerli insan kaynağı başka yere yönlendirilebilir.

EDI'NIN FAYDALARI

EDI, zamandan ve personelden tasarruf sağlar, iş süreçlerini daha şeffaf ve izlenebilir hâle getirir, iş akışlarının ideal hale getirilmesini sağlar, sinerji oluşturur – standartlaştırılmış teknolojilerle hızla ve kolaylıkla uygulanabilir.

Otomatik

Elektronik Veri Değişimi, gelen faturaların kaydedilmesi gibi manüel süreçleri ortadan kaldırır. Otomatik süreçler, daha az zaman alır ve daha az işgücü gerektirir.

Şeffaf

Ortağa özgü işletme kaynağı planlama sistemi (ERP) için sunulan kaynak elektronik geribildirim (örneğin, sipariş yanıtları),çeşitli bölümler için şeffaflığı iyileştirir. Kurum içi BT altyapısının ve ilişkili kayıtların kullanımı, teknik süreçlerin izlenebilmesini sağlar.

Entegre

Ortağa özgü işletme kaynağı planlama sistemi kullanılarak (ERP), çalışanlar mevcut bilgilerini kullanabilir ve iş akışlarını ideal hale getirebilirler. Dış sistem kullanımına gerek yoktur.

Standartlaştırılmış

yaygın, uluslararası kabul görmüş standartların kullanımı, EDI bağlantısını uygularken ve desteklerken iletişimi kolaylaştırmaktadır.

Bu özellikler, EDI'yı iş ortakları arasında iş süreçlerinin eşleştirilmesinin düşük maliyetli bir yöntemidir.

LEDVANCE SERTİFİKALARI

Filename Kind Size Date
OFTP2 sertifikası ZIP Dosyası 4.56 KB 11.02.2019
https sertifika zinciri +test sistemi ZIP Dosyası 17.87 KB 11.02.2019
http sertifikası üretim + test ZIP Dosyası 17.63 KB 11.02.2019
Sayfayı sosyal medyada paylaşın