Profesyonel

KULLANIM KOŞULLARI

1. KAPSAM

1.1 LEDVANCE GmbH ve/veya bağlı kuruluşları (""LEDVANCE"") tarafından sağlanan bu web sitesinin (""LEDVANCE İnternet Sitesi"") kullanımı, bu Kullanım Koşullarına tabidir. Bu Kullanım Koşulları tadil edilebilir, üzerinde değişiklik yapılabilir ya da örneğin ürün ve hizmet alımı için başka şartlar veya koşullarla değiştirilebilir. Bu internet sitesine giriş yapılması veya giriş yapmanın gerekmediği durumda bu internet sitesine erişim veya kullanım o zamanda geçerli sürümlerinde olan bu Kullanım Koşullarının kabul edildiğini ifade eder. 1.2 Kullanıcının, LEDVANCE İnternet Sitesini ticari bir müşteri olarak yani ticari, iş veya profesyonel amaçlarla ya da bir kamu kurumu veya şirketi adına kullanması kaydıyla Alman Medeni Kanunu'nun 312e maddesi, 1. fıkrası, 1. cümlesinin 1 ila 3 bendinin hükmü geçerli değildir.
 

 

2. HİZMETLER

2.1 LEDVANCE İnternet Sitesi belirli bilgi ve yazılımların yanı sıra duruma göre görüntüleme veya indirme ile ilgili belgeleri de içerir. 2.2 LEDVANCE, dilediği zaman LEDVANCE İnternet Sitesinin kısmen veya tamamen işletilmesini durdurma hakkını saklı tutar. İnternet ve bilgisayar sistemlerinin niteliği nedeniyle, LEDVANCE LEDVANCE internet sitesinin sürekli erişilebilirliği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.


 

3. KAYIT, PAROLA

3.1 LEDVANCE İnternet Sitesinin bazı sayfaları, parola korumalı olabilir. Ticari işlemlerin emniyet ve güvenliği açısından yalnızca yetkili Kullanıcıların bu sayfalara erişmesine izin verilmektedir. LEDVANCE, herhangi bir Kullanıcıya erişim hakkı vermeme hakkını saklı tutar. LEDVANCE özellikle daha önceden serbestçe erişilebilir olan sayfalar için Kullanıcı kaydını talep etme hakkını saklı tutar. LEDVANCE, dilediği zaman ve neden göstermeksizin Kullanıcı Verilerini engelleyerek (aşağıda tanımlık olduğu gibi), özellikle de Kullanıcı

 • kayıt için yanlış veri sunarsa,
 • işbu Kullanım Koşullarını ihlal ederse veya kendi Kullanıcı Verilerini işlemede yeterli özeni göstermeyi ihmal etmesi,
 • LEDVANCE İnternet Sitesine erişimde veya Kullanımında geçerli yasaları ihlal ederse,
 • LEDVANCE İnternet Sitesini daha uzun bir süre kullanmazsa durumunda parola korumalı alana erişim hakkını Kullanıcıya vermemeye yetkilidir.

3.2 kayıt sırasında, Kullanıcı doğru bilgi verecek ve bu bilginin zamanla değişmesi durumunda, bilgiyi gecikmeksizin güncelleyecektir (mümkün mertebe çevrimiçi). Kullanıcı LEDVANCE tarafından verilen e-posta adresinin her zaman güncel olmasını ve Kullanıcıya ulaşılabilecek bir adres olmasını sağlayacaktır.

3.3 Kayıt sonrası Kullanıcıya, bir Kullanıcı Kimliği ve bir paroladan oluşan bir erişim kodu verilecektir (“Kullanıcı Verileri"). İlk girişte, Kullanıcı LEDVANCE tarafından verilen parolayı yalnızca Kullanıcının bildiği bir parolaya dönüştürecektir. Kullanıcı Verileri, Kullanıcının kendi verilerindeki değişikliği görüntülemesine veya verilerinin işlenmesine onay vermesine veya onayını geri çekmesine izin her data.

3.4 Kullanıcı, Kullanıcı Verilerinin üçüncü taraflarca erişilebilir olmamasını sağlar ve Kullanıcı Verileri kapsamında gerçekleştirilen tüm işlemler ve diğer faaliyetlerden sorumludur. Her bir çevrimiçi oturum sonunda, Kullanıcı Kullanıcının üçüncü tarafların kendi Kullanıcı Verilerini izinsiz kullandığını fark ederse parola korumalı alandan çıkış yapacak ve Kullanıcı durumu gecikmeksizin yazılı olarak ve ilgili olduğunda e-posta ile LEDVANCE’a bildirir.

3.5 Bölüm 3.4’te belirtilen bildirimin alınmasından sonra, LEDVANCE söz konusu Kullanıcı Verileri kapsamında parola korumalı alana erişimi engelleyecektir. Kullanıcı tarafından erişim ancak Kullanıcının LEDVANCE’a başvurması veya yeni kayıt yaptırması üzerine tekrar mümkün olacaktır.

3.6 Kullanıcı, dilediği zaman yazılı olarak kaydının sonlandırılmasını isteyebilir, ancak silinme işleminin akdi ilişkilerin usulüne uygun ifasını ihlal etmemesi gerekir. böyle bir durumda, LEDVANCE tüm Kullanıcı Verileri ile diğer Kullanıcıyla ilişkili diğer kişisel verileri, söz konusu veriye ihtiyaç kalmadığında silecektir.

4. BİLGİ, YAZILIM VE BELGELERİN KULLANIM HAKLARI

4.1 Bu LEDVANCE İnternet Sitesinde verilen bilgiler, yazılım ve belgelerin kullanımı, bu Kullanım koşullarına bağlıdır. Ayrı olarak üzerinde mutabık kalınan lisans koşulları, bu Kullanım Koşullarına göre önceliklidir.

4.2 LEDVANCE, LEDVANCE İnternet Sitesinde sunulan bilgi, yazılım ve belgelerin kullanımına ilişkin münhasır olmayan ve devredilemez bir lisansı üzerinde mutabık kalınan ölçüde veya böyle bir mutabakat yoksa LEDVANCE’ın sayılanları sunma amacı ölçütünde Kullanıcıya vermektedir; ancak, 5. bölümde yer alan kısıtlamaların geçerli olmaması gerekir.

4.3 Yazılım, ücretsiz olarak nesne kodunda sunulacaktır. Kaynak kodun verilmesi yükümlülüğü bulunmayacaktır. Bu durum, lisans koşulları söz konusu yazılım devredildiğinde işbu Kullanım Koşullarına göre öncelik kazanır ve kaynak kodunun erişilebilirliğini gerektiren Açık Kaynak yazılımların kaynak kodu için geçerli değildir. Böyle bir durumda LEDVANCE, katlanılan masrafların ödenmesi karşılığında kaynak kodu sunacaktır.

4.4 Bilgi, yazılım ve belgeler, Kullanıcı tarafından hiçbir zaman herhangi bir üçüncü tarafa verilemeyeceği gibi başka bir şekilde kiralanamaz veya kullandırılamaz. Geçerli yasa uyarınca zorunlu olmadıkça, Kullanıcı yazılım veya belgeleri değiştirmeyecek, yazılım veya ayrı bir parçasını tersine çevirmeyecek, tersine mühendislik yapmayacak veya kaynak koduna dönüştürmeyecektir. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşullarına göre sonradan kullanabilmesini sağlamak için gerektiğinde yazılımın yedek kopyasını alabilir.

4.5 Bilgi, yazılım ve belgeler telif hakları ile uluslararası telif hakkı antlaşmalarının yanı sıra diğer fikri mülkiyetle ilişkili yasa ve sözleşmeler ile korunmaktadır. Kullanıcı, bu yasalara uyacak, özellikle de herhangi bir alfanümerik kod, işaret veya telif hakkı uyarılarını değiştirmeyecek, gizlemeyecek veya bilgilerden ya da yazılım veya belgelerden veya bunların kopyalarından kaldırmayacaktır.

4.6 Alman Telif Hakkı Kanunu madde 69a ve devamı maddeler işbu hükümden etkilenmez.

5 FİKRİ MÜLKİYET

5.1 LEDVANCE İnternet Sitesinde sunulan, tüm içerikler, bilgiler, fotoğraflar, resimler, grafikler, isimler, ticari markalar ile logolar dâhil olmak üzere tüm materyaller LEDVANCE GmbH veya lisans verenlerine ait olup telif hakkı ile ticari marka kanunları kapsamında ve diğer fikri mülkiyet hakları kapsamında koruma altındadır. Materyaller, yalnızca kişisel, ticari olmayan kullanım içindir. İşbu Kullanım Koşullarının 4. bölümünde yer alan belirli hükümlere bakılmaksızın, yukarıda tanımlı LEDVANCE İnternet Sitesinin içerikleri LEDVANCE GmbH’nin ön yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, satılamaz, kiralanamaz, kullanılamaz, ekleme yapılamaz veya başka şekilde kullanılamaz.

5.2 Yukarıda belirtilen hususlardan hiçbiri, ima yoluyla veya başka şekilde LEDVANCE GmbH’nin herhangi bir patent, ticari marka veya diğer fikri mülkiyet hakkının kullanım lisansını veya hakkının verildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Yukarıda tanımlı materyallere ilişkin telif hakları veya diğer hakların kullanımına ilişkin herhangi bir lisans veya hak da verilmemektedir.

5.3 LEDVANCE kelimesi ve ticari markası, diğer ürün ticari markaları, resimler ve logolar LEDVANCE ürünlerini belirlemekte olup LEDVANCE GmbH’ye aittirler. Nihayetinde, tüm ilgili ülkelerde tesciller henüz gerçekleştirilmemiştir.

5.4 Bu isim ve ticari markaların kullanımı, LEDVANCE GmbH’nin açık iznini gerekli kılmaktadır. LEDVANCE isminin bir atıf olarak kullanımına bu internet sitesine yönelik bir link için izin verilmektedir. LEDVANCE GmbH’ye, bu kullanıma ilişkin önceden bildirimde bulunulmalıdır.

6. KULLANICININ GÖREVLERİ

6.1 Kullanıcı, LEDVANCE İnternet Sitesine erişirken veya bu siteyi kullanırken diğer kişilere,
 • özellikle reşit olmayanlara zarar vermeyecek veya kişisel haklarını ihlal etmeyecekr;
 • kamu ahlakını kendi kullanım şeklinde ihlal etmeyecek;
 • fikri mülkiyet haklarını veya diğer mülkiyet haklarını ihlal etmeyecek;
 • Truva Atı denilen bir virüs veya verilere zarar verebilecek başka herhangi bir program içeren içerikleri yüklemeyecek;
 • özellikle gizlilik yükümlülüklerini ihlal eden veya yasalara aykırı olan köprüleri veya içerikleri Kullanıcının yetkisiz olduğu yerlere iletmeyecek, kaydetmeyecek veya yüklemeyecek;
 • reklam veya istenmeyen e-postaları (\"spam\" olarak adlandırılır) veya virüs, kusur veya benzeri malzemelerin yanlış uyarılarını dağıtmayacak;
 • ayrıca Kullanıcı, herhangi bir piyango, çığ sistemi, zincirleme mektup, piramit oyununa veya benzeri faaliyetlere katılmayı talep etmeyecektir.

6.2 LEDVANCE, özellikle Kullanıcı bu Kullanım Koşullarından kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğü ihlal ederse dilediği zaman LEDVANCE İnternet Sitesine erişimi engelleyebilir.

7. HİPERLİNKLER

LEDVANCE İnternet Sitesinde üçüncü tarafların internet sayfalarının hiperlinkleri bulunabilir. LEDVANCE, bu internet sayfalarının içeriği için hiçbir sorumluluk taşımaz ve bu web sayfaları veya kendi içerikleri hakkında hiçbir beyanda bulunmaz veya bunları teyit etmez. LEDVANCE, söz konusu web sayfalarındaki bilgileri kontrol etmez ve burada verilen içerik ve bilgilerden sorumlu değildir. Söz konusu web sayfalarının kullanımına ilişkin tamamen Kullanıcıya aittir.

8. SORUMLULUK

8.1 Her türlü zararda yasal hükümlere göre aşağıdaki durumlarda sorumlu olacağız: (1) kasıt ve ağır ihmal, (2) sağlığın bozulması, fiziksel yaralanma veya vefat durumları, (3) teslimat veya kalite garantilerinin üstlenilmesi durumu, (4) kötü niyetli gizleme durumu ve (5) Ürün Mali Sorumluluğu Yasasına dayanan talepler durumunda. Temel bir yükümlülüğü düzeltilemez şekilde ihlal etmişsek veya müşteri ifa yerine zarar tazminatına talebinde bulunmaya yetkiliyse, sorumluluk meydana gelen, öngörülebilir zararlara ilişkin tazminat ile sınırlıdır. Tarafımız aleyhine başka herhangi bir zarar talebinde bulunulamaz (örneğin, dolaylı zararalar). Temel yükümlülükler, işbu koşullar bakımından sözleşmenin içerik ve amacına göre vermesi gereken müşterinin temel yasal durumlarını koruyan yükümlülükleri ifade eder; ayrıca, sözleşmenin gerçekleşmesini mümkün kılan ve müşterinin bel bağladığı yükümlülükler temel yükümlülük sayılır (örneğin, kararlaştırılan ve başta şartnamede belirtilen özellikler olmak üzere üzerinde mutabakata varılan özelliklere sahip olan ürünlerin zamanında teslimi ile o ürünlerin başta ürün açıklamasında belirtilen amaç olmak üzere üzerinde mutabık kalınan ürünlerin uygunluğu).

8.2 LEDVANCE İnternet Sitesinde yer alan bilgiler, belirli durumlarda bulunmayan ürünlerin teknik imkanlarına ilişkin teknik özelikler veya genel açıklamalar içerebilir (örneğin, ürün değişiklikleri nedeniyle). Dolayısıyla, ürünün gereken performansı her durumda satın alma anında karşılıklı olarak kararlaştırılacaktır.

9 VİRÜSLER

LEDVANCE, LEDVANCE İnternet Sitesini virüslerden uzak tutmak için her türlü çabayı gösterse de LEDVANCE bunun virüssüz olduğunu garanti edemez. Kullanıcı, kendi koruması için uygun güvenlik önlemlerini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri atacak ve herhangi bir bilgi, yazılım veya belge indirmeden önce bir virüs tarayıcı kullanacaktır.

10. İHRACAT KONTROLLERİ

Belirli bilgi, yazılım ve belgelerin ihracı, örneğin niteliği veya kullanım amacı veya nihai varış yeri nedeniyle izne tabidir. Kullanıcı, özellikle AB'nin yanı sıra tek tek AB üye ülkeleri ve ABD ile ilgili bilgi, yazılım ve dokümantasyon ihracat yönetmeliklerine kesinlikle uyacaktır. LEDVANCE, Alman ve AB ihracat kontrol listeleri ve ABD Ticaret Kontrol Listesi uyarınca izin gerektiren bu tür bilgi, yazılım ve belgeleri etiketleyecektir.

11. VERİ KORUMA

LEDVANCE Web Sitesi Kullanıcılarının kişisel verilerini toplamak, kullanmak ve işlemek için LEDVANCE, yürürlükteki veri gizliliği koruma yasalarına ve İnternette  adresinde Gizlilik başlığı altında bulunan LEDVANCE veri gizliliği koruma politikasına uymaktadır .

12. EK ANLAŞMALAR, YETKİLİ MAHKEME YERİ, GEÇERLİ KANUN

12.1 Herhangi bir ek anlaşmanın yazılı olması gerekir.

12.2 Kullanıcının Alman Ticaret Kanunu (Handelsgesetzbuch) anlamında bir tacir olması yargılama yeri Münih’tir.

12.3 LEDVANCE İnternet Sitesinin sayfaları ayrı ayrı LEDVANCE ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından işletilmekte ve yönetilmektedir. Sayfalar, sorumlu şirketin mukimi olduğu ülkede geçerli hukuka uygundur. LEDVANCE, LEDVANCE İnternet Sitesinde bulunan söz konusu bilgi, yazılım ve/veya belgelerin böyle bir ülke dışında lokasyonlarda görüntülenebilecek veya indirilebilecek olmasından dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Kullanıcılar LEDVANCE İnternet Sitesine bu ülke dışından erişirlerse, tüm geçerli yasalara uyumdan münhasıran sorumlu olurlar. LEDVANCE İnternet Sitesinin bilgileri, yazılımı ve/veya belgelerine söz konusu içeriğin yasadışı olduğu ülkelerden erişim yasaktır. Bu durumlarda, kullanıcının LEDVANCE ile bir iş ilişkisine girmek istediği hâllerde, Kullanıcıdan ilgili ülkedeki LEDVANCE temsilcisiyle irtibata geçmesi istenir.

12.4 İşbu Kullanım Koşulları, Alman hukukuna tâbidir. Yargılama yeri, Münih’tir. 17 Temmuz 1973 tarihli Uluslararası Taşınır Mal Satımına İlişkin Sözleşmelerin Oluşturulmasına Dair Alman Tekdüzen Kanunu ile 11 Nisan 1980 tarihli Uluslararası Mal Satışı Sözleşmelerine Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (CISG) uygulanması hariçtir.

Sayfayı sosyal medyada paylaşın