Gizlilik Politikası

Son güncelleme: 25. Mayıs 2018

Bu gizlilik bildirimi LEDVANCE GmbH ve iştiraklerimizin (birlikte "LEDVANCE" olarak anılacaktır) kişisel verilerinizin web sitemizde nasıl ele alındığı, verilerinizin korunması için alınan önlemler ve kişisel verileriniz ile ilgili haklarınızı açıklamaktadır.


I. Giriş

LEDVANCE verilerinizin güvenliğine önem verir. Bu nedenle kişisel bilgileriniz AB Genel Veri Koruma Mevzuatı (GDPR) ve veri koruması ile veri güvenliği hakkındaki diğer yasalar uyarınca işlenir.


II. Kontrolörün adı ve adresi

Bu web sitesiyle ilişkili olarak kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumlu kontrolör

LEDVANCE GmbH
Parkring 29-33
85748 Garching

Telefon: +49 89 780673-100

E-posta adresi: contact@ledvance.com

Veri Koruma Görevlisinin İletişim Bilgileri: privacy@ledvance.com

Bazı durumlarda LEDVANCE şirketleri tek başlarına veya LEDVANCE GmbH ile ortak sorumlu olabilir. Şirket listemiz burada yer almaktadır.


III. Kişisel verilerin işlenmesi hakkında genel bilgiler

Aksi belirtilmediği takdirde LEDVANCE sadece bu web sitesinin ve işlevlerinin sağlanabilmesi için gerekli olan kişisel bilgilerinizi toplar ve işler.

Kişisel verilerinizin işlenmesi için onayınızın alınması durumunda GDPR Madde 6, Paragraf 1, Bölüm A bu süreç için yasal zemini oluşturur.

Bir sözleşmenin gerçekleştirilmesi için kişisel verilerin toplanması durumunda, GDPR Madde 6, Paragraf 1, Bölüm B bu süreç için yasal temeli oluşturur. Bu ayrıca bir sözleşme imzalamadan önce talebinizle ilgili olarak eyleme geçilebilmesi için verilerin işlenmesinin gerekli olduğu durumlarda geçerlidir.

Kişisel verilerinizin LEDVANCE'ın tabi olduğu yasal yükümlülüklere uymak üzere işlendiği durumlarda, GDPR Madde 6, Paragraf 1, Bölüm C bu süreç için yasal zemini oluşturur.

Sizin önemli çıkarlarınızı veya başka bir kişinin önemli çıkarlarını korumak için işlemenin gerekli olduğu durumlarda GDPR Madde 6, Paragraf 1, Bölüm D bu süreç için yasal zemini oluşturur.

LEDVANCE veya başka bir üçüncü tarafın yasal çıkarları uyarınca söz konusu işlemenin gerekli olması ve ilgili çıkarların sizin çıkarlarınızla veya temel haklarınızla çelişmemesi durumunda GDPR Madde 6, Paragraf 1, bölüm F bu süreç için yasal zemini oluşturur.

Verilerin toplanması veya başka bir şekilde işlenmesi amacı doğrultusunda artık gerekli olmaması durumunda, söz konusu verilerin saklanması için yasal bulundurma sürelerinin geçerli olmaması halinde söz konusu kişisel verilerin işlenmesi kısıtlanır veya söz konusu veriler silinir.


IV. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinizin işlenmesi (GDPR Madde 6, Paragraf 1, Bölüm F)

Web sitemize her eriştiğinizde cihazınız hakkında çeşitli veriler toplanır.

Aşağıdaki veriler toplanır ve sistemlerimize kaydedilir:

 • tarayıcınızın türü ve sürümü ile ilgili bilgiler
 • cihazınızın işletim sistemi
 • internet hizmet sağlayıcınız
 • cihazınızın IP adresi
 • Web sitemize eriştiğiniz tarih ve saat
 • Web sitemize erişmek için kullandığınız diğer web siteleri
 • Web sitemiz üzerinden eriştiğiniz diğer web siteleri

Web sitemizin işlevselliğini ve BT sistemlerimizin güvenliğini (suistimale karşı) sağlamak ve web sitemizdeki sorunları gidermemize yardımcı olmak için veriler 7 gün boyunca depolanır.

Veri dosyaları 7 gün sonra anonim hale gelir. Bu noktada veriler sizi tanımlamak için kullanılamaz.


V. İletişim formları (GDPR Madde 6, Paragraf 1, Bölüm A)

Web sitemizde isteklerinizi bildirmek için kullanabileceğiniz bir iletişim formu bulunmaktadır.

Aşağıdaki veriler toplanır ve depolanır:

 • E-posta adresi
 • Ad, soyadı
 • Unvan
 • Dil/ülke
 • İsteğe bağlı: iletişim bilgileri (adres, telefon numarası)
 • Kayıt tarihi ve saati
 • Mesajınızın içeriği

Verileriniz, sizinle iletişime geçmek ve isteklerinizi işlemek için verdiğiniz onaya bağlı olarak işlenir.

Örneğin isteğinizin bir LEDVANCE iştirak şirketi tarafından dağıtılan bir ürün ile ilgili olarak isteğinizin yanıtlanması için bunların gerekli olması durumunda, verileriniz ilgili LEDVANCE şirketine aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, toplanma amacı doğrultusunda gerekli olmadığında silinir. Bu durum genel olarak isteğiniz ile ilgili sürecin tamamlanmasıdır. İsteğinizin bir ürün kusuru veya garanti ile ilgili olması durumunda ilgili yasalar daha uzun bir tutma süresi şart koşuyor olabilir.

Gelecekte de geçerli olacak şekilde onayınızı istediğiniz zaman kaldırabilirsiniz. Bu durumda kişisel verileriniz silinecektir. Bu seçimin ardından isteğinizi işleyemeyeceğimizi lütfen unutmayın.


VI. Haber bülteni kaydı (GDPR Madde 6, Paragraf 1, Bölüm A)

Haber bültenimize kayıt olmanız durumunda LEDVANCE GmbH ve diğer iştirak şirketlerinin ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında; bunun yanında etkinlikler ve pazarlama kampanyaları hakkında size bilgi gönderebileceğinizi kabul etmiş olursunuz.

Kayıt sürecinde aşağıdaki bilgiler toplanır:

 • E-posta adresi
 • Ad, soyadı
 • Unvan
 • Dil/ülke
 • Kayıt tarihi ve saati

E-posta adresiniz sadece haber bültenimizin gönderilmesi için kullanılır. Toplanan veriler ayrıca haber bülteninin kişiselleştirilmesi ve kaydınızın kanıtı olarak kullanılır.

Verileriniz, siz onayınızı kaldırana kadar depolanır. Haber bülteninde bulundan "Abonelikten çık" seçeneğinin üzerine tıklayarak onayınızı kaldırabilirsiniz.


VII. Kişisel verilerinizin paylaşılması

LEDVANCE GmbH, LEDVANCE grubunun bir şirketidir. Bazı durumlarda kişisel verilerinizi diğer LEDVANCE şirketleri tarafından veya LEDVANCE GmbH ile birlikte işlenmeleri için söz konusu şirketlere aktarabiliriz. Veriler aşağıdaki amaçlarla aktarırız:

 • açık onay vermeniz durumunda, pazarlama ve reklam amaçlı olarak,
 • LEDVANCE grubunun BT ve idari amaçları doğrultusunda.

Bunun ötesinde kişisel verilerinizi aşağıdaki alıcılara aktarırız:

 • özenle seçilen ve dikkatle izlenen hizmet sağlayıcılar; bu hizmet sağlayıcılar kişisel verileri bizim adımıza, sadece kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili sözleşmelere doğrultusunda talimatlarımız uyarınca işler;
 • yasaların şart koştuğu durumlarda üçüncü taraflara (ör. kamu otoriteleri).

VIII. Kişisel verilerinizin AB dışında işlenmesi

Zaman zaman verileriniz Avrupa Birliği (AB) veya Avrupa Ekonomik Topluluğu (EEA) dışında işlenecektir; bu durumda Avrupa'da sağlanan veri korumasına oranla daha düşük seviyeli bir veri koruması sağlanabilir. Bu gibi durumlarda LEDVANCE uygun veri koruma seviyesinin sağlanması için iş ortaklarıyla AB Standart Sözleşme Hükümlerini yürürlüğe sokar veya bu durum ile ilgili olarak onayınız istenir. AB'nin veri koruma için yeterli seviyede olduğunu belirttiği ülkeler için ilave onay veya sözleşme gerekmez.

Merkezi EEA'nın dışında bulunan LEDVANCE iştirak şirketlerine yapılacak aktarımlar Bağlayıcı Kurumsal Kurallar uyarınca gerçekleştirilecektir. Talep edilmesi durumunda Bağlayıcı Kurumsal Kuralların bir kopyası sağlanabilir.


IX. Haklarınız

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenmesi durumunda, ilgili yasalar gereği LEDVANCE'a karşı belirli haklara sahip olursunuz. Veri öznesi olarak GDPR'da belirtilen aşağıdaki haklara sahip olursunuz:

Erişim hakkı (GDPR Madde 15)

Sizinle ilgili herhangi bir kişisel veriyi işleyip işlemediğimizi öğrenmek üzere onay alma hakkı. Dahası, talebiniz üzerine verilerinizin hangi amaçla kullanıldığı, işlediğimiz veri kategorileri, verilerinizin depolanma süresi, verinin geldiği yer (doğrudan sizden edinilmemişse) ve varsa verilerinizin aktarıldığı üçüncü taraflar ile ilgili bilgi sağlanmaktadır. Talep etmeniz durumunda size kişisel verilerinizin bir kopyası sağlanacaktır.

Düzeltme hakkı (GDPR Madde 16)

Kişisel verilerinizin yanlış veya eksik olması durumunda bunları düzeltme veya tamamlama hakkına sahipsiniz. Bu durumda verileri gecikme olmadan düzeltiriz.

Silme hakkı (GDPR Madde 17)

Aşağıdaki sebeplerden biri doğrultusunda kişisel verilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz:

 • verilerin toplanma amacı veya başka bir şekilde işlenmesi doğrultusunda artık gerekli olmaması
 • onayınızı kaldırmanız ve işleme için başka bir yasal zemin bulunmaması;
 • kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etmeniz ve bunu geçersiz kılan herhangi bir yasal zeminin olmaması ya da doğrudan pazarlama amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etmeniz;
 • kişisel verilerin yasa dışı şekilde işlenmesi
 • LEDVANCE'ın bir yasal zorunluluk uyarınca kişisel verilerinizi silmek zorunda kalması;
 • verilerin bir çocuğun onayı doğrultusunda toplanmış olması.

İşleme kısıtlaması hakkı (GDPR Madde 18)

Aşağıdaki gereksinimler uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz:

 • verilerin doğruluğuna itiraz etmeniz durumunda; verilerin doğruluğunu onaylayabilmemiz için gereken süre boyunca;
 • kişisel verilerinizin yasa dışı şekilde işlenmesi durumunda kişisel verilerin silinmesine itiraz ederek bu verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep ederseniz;
 • verilere ihtiyacımız kalmadığında; ancak yasal tazminatların belirlenmesi, yürütülmesi veya tazminata karşı savunma yapılması için verilere ihtiyaç duymanız durumunda;
 • verilerinizin işlenmesine itiraz ettiğinizde ancak yasal dayanağımızın yasal dayanağınızı geçersiz kılıp kılmadığı henüz netleşmediğinde.

Verilerin işlenmesi yukarıda belirtilen gereksinimlere dayanarak kısıtlanırsa, kısıtlama kaldırılmadan önce tarafınıza bildirilecektir.

Verilerin taşınma hakkı (GDPR Madde 20)

Verilerinizin onayınız doğrultusunda veya tarafınız ve LEDVANCE arasında bir sözleşmenin yürütülmesi için işlendiği durumlarda, LEDVANCE'tan kişisel verilerinizi uygun yapıda, genel olarak kullanılan ve makinede okunabilen bir biçimde alma ve verileri başka bir kontrolöre aktarma hakkına sahipsiniz. Talebiniz üzerine, teknik olarak mümkün olması durumunda verileriniz doğrudan farklı bir kontrolöre aktarılacaktır.

İtiraz hakkı (GDPR Madde 21)

Verilerinizin onayınız doğrultusunda veya LEDVANCE ya da üçüncü tarafların yasal çıkarları doğrultusunda işlenmesi durumunda, herhangi bir zamanda verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz. Sonuç olarak işleme ile ilgili çıkarlarınız, haklarınız ve özgürlüklerinizi geçersiz kılan sağlam yasal dayanaklar olmaması veya yasal tazminatların belirlenmesi, yürütülmesi veya tazminata karşı savunma yapılması için verilerin işlenmesinin gerekli olduğu durumlar dışında kişisel verileriniz işlenmeyecektir

Onayın kaldırılması

İstediğiniz zaman verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onayı kaldırma hakkına sahipsiniz. Onayın kaldırılması, kaldırma öncesinde onaya bağlı veri işlemenin yasal zeminini etkilemeyecektir.

İletişim bilgileri

Haklarınızı kullanmak isterseniz veya LEDVANCE'ta veri koruması ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen iletişim formumuzu doldurun veya privacy@ledvance.com adresine bir e-posta gönderin.

Veri Koruma Otoritesine şikayette bulunma hakkı

LEDVANCE taleplerinizi ciddi şekilde ele alır ve şüphelerinizi gidermek için elimizden geleni yapmaya hazırız. Yine de istediğiniz zaman yetkili bir veri koruma otoritesine şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.


X. Değişiklikler

Bu gizlilik bildirimi zaman zaman değiştirilebilir. Tüm değişiklikler bu sitede yayınlanacaktır. Bu gizlilik bildiriminin başında son güncelleme tarihini bulabilirsiniz.