Kullanım Koşulları

LEDVANCE - Kullanım Koşulları

1. Kapsam

1.1 LEDVANCE GmbH ve/veya yan kuruluşları ("LEDVANCE") tarafından sağlanan bu web sitesinin ("LEDVANCE Web Sitesi") her tür kullanımı, bu Kullanım Koşulları'na tabidir. Bu Kullanım Koşulları değiştirilebilir, düzenlenebilir veya diğer hüküm ve koşullar bunların yerini alabilir (ör. ürün ve hizmetlerin satın alınması nedeniyle). Bu web sitesine giriş yapılması veya giriş yapılması gerekli olmayan durumlarda bu web sitesine erişilmesi ya da bu web sitesinin kullanılması, bu Kullanım Koşulları'nın o anki haliyle kabul edildiği anlamına gelir.

1.2 Kullanıcının, LEDVANCE Web Sitesini bir ticari müşteri olarak, yani ticari, işle ilgili veya mesleki amaçlarla ya da bir kamu kuruluşu veya şirket adına kullanması koşuluyla, Alman Medeni Kanunu'nun 312e bölümündeki 1. paragrafın 1. cümlesinin 1 - 3. maddeleri geçerli değildir.


2. Hizmetler

2.1 LEDVANCE Web Sitesi, belirli bilgi ve yazılımların yanı sıra, duruma göre, görüntülenebilen veya indirilebilen belgeler içermektedir.

2.2 LEDVANCE, LEDVANCE Web Sitesinin faaliyetlerini herhangi bir zamanda kısmen veya tamamen durdurma hakkını saklı tutar. İnternet ve bilgisayar sistemlerinin doğası gereği, LEDVANCE, LEDVANCE Web Sitesinin her zaman erişilebilir olacağı konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.


3. Kayıt, Parola

3.1 LEDVANCE Web Sitesinin bazı sayfaları parola korumalı olabilir. İşletmeyle ilgili işlemlerin güvenliğinin sağlanabilmesi için bu sayfalara yalnızca kayıtlı Kullanıcılar erişebilir. LEDVANCE, herhangi bir Kullanıcının kaydını reddetme hakkını saklı tutar. LEDVANCE, önceden serbestçe erişilebilen sayfalara ulaşmak isteyen Kullanıcılardan kaydolmalarını isteme hakkını saklı tutar. LEDVANCE; aşağıdaki durumlar söz konusuysa istediği zaman, gerekçe bildirmek zorunda olmadan Kullanıcı Verilerini (aşağıda tanımlanmıştır) engelleyerek Kullanıcının parola korumalı alana erişimini reddedebilir. Bu durumlar şunlardır:

  • Kullanıcının, kayıt sırasında yanlış veriler sağlaması,
  • Kullanım Koşulları'nı ihlal etmesi veya kendi Kullanıcı Verileriyle ilgili gereken özeni göstermeyi ihmal etmesi,
  • LEDVANCE Web Sitesine erişirken veya siteyi kullanırken geçerli yasaları ihlal etmesi,
  • LEDVANCE Web Sitesini uzun süre boyunca kullanmaması.

3.2 Kullanıcı; kayıt sırasında doğru bilgileri vermeli, zaman içinde bu bilgilerin değişmesi durumunda fazla gecikmeden bu bilgileri (mümkünse çevrimiçi olarak) güncellemelidir. Kullanıcı; LEDVANCE'e sağladığı e-posta adresini daima güncel tutmalı ve kendisine bu adresten erişilebilmelidir.

3.3 Kaydolan Kullanıcılara, bir Kullanıcı Kimliği ve paroladan ("Kullanıcı Verileri") oluşan bir erişim kodu verilir. Kullanıcı siteye ilk kez eriştiğinde, LEDVANCE'in sağladığı parolayı yalnızca kendisinin bildiği bir parolayla değiştirmelidir. Kullanıcı Verileri; Kullanıcının kendi verileri üzerinde değişiklik yapmasını, verilerinin işlenmesine izin vermesini ya da izni geri çekmesini sağlar.

3.4 Kullanıcı; üçüncü tarafların Kullanıcı Verilerine erişemeyeceğinden emin olmakla ve tüm işlemlerin ve diğer etkinliklerin kendi Kullanıcı Verileriyle yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür. Kullanıcı, her bir çevrimiçi oturumun sonunda parola korumalı alandan çıkış yapmalıdır. Kullanıcı; üçüncü tarafların kendi Kullanıcı Verilerini kötüye kullandığının farkına varırsa LEDVANCE'i mümkün olduğunca kısa sürede yazılı olarak ve mümkünse derhal e-posta yoluyla bilgilendirmelidir.

3.5 LEDVANCE, 3.4 bölümünde bahsedilen bildirimi aldığında bu Kullanıcı Verileriyle parola korumalı alana erişimi engelleyecektir. Erişimin tekrar sağlanabilmesi için Kullanıcının LEDVANCE'e başvuru yapması veya yeniden kaydolması gerekir.

3.6 Kaydının silinmesi sözleşme ilişkilerinin düzgün yürütülmesine engel olmadığı müddetçe Kullanıcı, istediği zaman yazılı olarak kaydının sonlandırılmasını talep edebilir. Böyle bir durumda LEDVANCE, artık ihtiyaç duyulmadığı anlaşılır anlaşılmaz tüm Kullanıcı Verilerini ve Kullanıcıyla ilgili diğer kişisel verileri silecektir.


4. Bilgileri, Yazılımı ve Belgeleri Kullanma Hakkı

4.1 LEDVANCE Web Sitesinde sunulan tüm bilgi, yazılım ve belgelerin kullanımı, işbu Kullanım Koşulları'na tabidir. Üzerinde ayrı olarak anlaşmaya varılan lisans koşulları, işbu Kullanım Koşulları'na göre önceliklidir.

4.2 LEDVANCE; anlaşmaya varılması durumunda veya anlaşma söz konusu değilse LEDVANCE'in aynı olanakları sunma amacı doğrultusunda, 5. bölümdeki kısıtlamalar uygulanmadığı takdirde Kullanıcıya, LEDVANCE Web Sitesi'nde sunulan bilgi, yazılım ve belgeleri kullanması için münhasır olmayan ve devredilemeyen bir lisans verir.

4.3 Nesne kodu biçiminde yazılım, ücretsiz olarak sunulur. LEDVANCE'in, kaynak kodunun erişime açmasına ilişkin bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu durum, Açık Kaynak yazılımlarının kaynak kodları için geçerli değildir. Söz konusu yazılım devredildiğinde ve kaynak kodlarına erişilmesi gerektiğinde yazılımın lisans koşulları, işbu Kullanım Koşulları'na göre önceliklidir. Böyle bir durumda LEDVANCE, ortaya çıkan masrafların ödenmesi karşılığında kaynak kodunu kullanıma sunar.

4.4 Kullanıcı; bilgiler, yazılım ve belgeleri herhangi bir zamanda üçüncü taraflara dağıtamaz, kiralayamaz veya başka bir şekilde sunamaz. Kullanıcı; kanun gereği izin verilmediği sürece yazılım veya belgeler üzerinde değişiklik yapamaz, yazılımı tersine çeviremez, ters mühendisliğe tabi tutamaz, geri derleyemez veya parçalarına ayıramaz. İşbu Kullanım Koşulları doğrultusunda Kullanıcı, gelecekte kullanımın sağlama alınması gerekirse yazılımın yalnızca bir yedeğini kopyalayabilir.

4.5 Bilgiler, yazılım ve belgeler; telif hakkı yasaları ve uluslararası telif hakkı anlaşmalarının yanı sıra fikri mülkiyetle ilgili diğer tüm yasa ve sözleşmelerle korunmaktadır. Kullanıcı bu yasalara uymalı; özellikle bilgi, yazılım veya belgelerde veya bunların kopyalarında yer alan alfasayısal kodları, işaretleri veya telif hakkı bildirimlerini değiştirmemeli, gizlememeli veya kaldırmamalıdır.

4.6 Alman Telif Hakkı Yasası'nın 69a bölümü ve devamı, buradaki hükümlerden etkilenmeyecektir.


5. Fikri Mülkiyet

5.1 Tüm içerikler, bilgiler, fotoğraflar, çizimler, grafikler, adlar, ticari markalar ve logolar da dahil olmak üzere LEDVANCE Web Sitesinde yer alan tüm materyaller LEDVANCE GmbH veya lisansörlerinin mülkiyetinde olup telif hakkı ve ticari marka yasaları ve diğer fikri mülkiyet hakları tarafından korunmaktadır. Materyaller yalnızca ticari olmayan kişisel kullanım içindir. Bu Kullanım Koşulları'nın 4. bölümündeki belirli hükümlerden bağımsız olarak, yukarıda açıklandığı gibi LEDVANCE Web Sitesinin içerikleri; LEDVANCE GmbH şirketinin önceden yazılı izni olmadan değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, satılamaz, kiralanamaz, kullanılamaz, bunlara ekleme yapılamaz veya bu içeriklerden başka herhangi bir şekilde yararlanılamaz.

5.2 Yukarıda yer alan hiçbir madde, dolaylı olarak veya başka bir şekilde LEDVANCE GmbH şirketinin bir patenti, ticari markası veya başka herhangi bir fikri mülkiyeti için herhangi bir lisans veya kullanım hakkı verildiği şeklinde yorumlanamaz. Bu maddeler, aynı zamanda yukarıda açıklanan materyallerle ilgili herhangi bir telif hakkını veya diğer hakları kullanmaya yönelik hiçbir lisans ya da hak vermez.

5.3 LEDVANCE sözcüğü ve cihaz ticari markası, diğer ürün ticari markaları, çizimler ve logolar LEDVANCE ürünlerini tanımlar ve LEDVANCE GmbH şirketinin mülkiyetindedir. Son olarak, ilgili tüm ülkelerde tescil işlemleri henüz tamamlanmamıştır.

5.4 Bu adların ve ticari markaların kullanımı LEDVANCE GmbH şirketinin açık iznini gerektirir. LEDVANCE adının referans olarak, örneğin bu web sitesine yönelik bir bağlantı için kullanılmasına izin verilir. Bu tür bir kullanım söz konusuysa LEDVANCE GmbH önceden bilgilendirilmelidir.


6. Kullanıcının Görevleri

6.1 LEDVANCE Web Sitesine erişim veya bu sitenin kullanımı sırasında Kullanıcı,

  • azınlıklar başta olmak üzere diğer kişilere zarar veremez veya onların kişisel haklarını ihlal edemez;
  • kendi kullanım şekliyle genel ahlak kurallarını çiğneyemez;
  • fikri mülkiyet hakkını veya başka herhangi bir mülkiyet hakkını ihlal edemez;
  • Truva Atı olarak adlandırılan bir virüs içeren herhangi bir içeriği veya verilere zarar verebilecek başka herhangi bir programı karşıya yükleyemez;
  • özellikle köprü bağlantıların veya içeriklerin gizlilik yükümlülüklerini ihlal ettiği veya yasalara aykırı olduğu durumlarda Kullanıcı, yetkisi dahilinde olmayan köprü bağlantıları veya içerikleri iletemez, depolayamaz veya karşıya yükleyemez;
  • reklam veya istenmeyen e-posta ("spam" de denir) ya da virüs, arıza veya benzer materyallere yönelik yanlış uyarıları dağıtamaz; ayrıca Kullanıcı başkalarının herhangi bir şans oyununa, kartopu örneklemesine, zincirleme mektuba, saadet zincirine veya benzer bir faaliyete katılmaları konusunda ısrarcı davranamaz

6.2 Kullanıcının bu Kullanım Koşulları'ndan doğan herhangi bir yükümlülüğü ihlal etmesi durumunda LEDVANCE, istediği zaman kullanıcının LEDVANCE Web Sitesine erişimini reddedebilir.


7. Köprü Bağlantılar

LEDVANCE Web Sitesi üçüncü tarafların web sayfalarına yönlendiren köprü bağlantılar içerebilir. LEDVANCE, bu tür web sayfalarının içeriklerinden sorumlu değildir ve bu tür web sayfaları veya içerikleriyle ilgili beyanda bulunmaz ya da bunları kendine aitmiş gibi aktarmaz. LEDVANCE, bu tür web sayfalarındaki bilgileri kontrol etmez ve burada yer alan içeriklerden ve bilgilerden sorumlu değildir. Bu tür web sayfalarının kullanımından doğabilecek risklerden yalnızca Kullanıcı sorumludur.


8. Sorumluluk

8.1 Her türde zarar için yalnızca (1) kasıtlı ve ağır ihmal, (2) sağlığa zarar verme, bedensel yaralanma veya ölüm, (3) teslimat ya da kalite garantilerinin üstlenilmesi, (4) kötü amaçlı gizleme ve (5) Ürün Sorumluluğu Yasası'na dayalı iddia durumlarında yasal hükümler uyarınca sorumlu olacağız. Temel yükümlülüğü ihlal etme suçunu işlediğimizde veya müşterinin ifa yerinde zarar tazminatı talebinde bulunma yetkisinin olması durumunda, sorumluluk genellikle ortaya çıkan öngörülebilir zararların tazminiyle sınırlı olacaktır. Tarafımıza yönelik başka hiçbir tazminat talebinde (ör. dolaylı zararlar) bulunulamaz. Bu hükümler doğrultusunda, temel yükümlülükler şunlara karşılık gelir: sözleşmenin içeriği ve amacı uyarınca müşterinin temel hukuki durumunu koruyan yükümlülükler; sözleşme gerekliliklerinin yerine getirilmesini ve müşteri tarafından devamlı olarak güven duyulmasını sağlayan yükümlülükler (ör. spesifikasyonlarda belirtilen ve kabul edilmiş özelliklere sahip, mutabık kalınan ürünlerin, doğru zamanda ve ürün açıklamasında belirtilen, kabul edilmiş amaca uygun olarak teslim edilmesi).

8.2 LEDVANCE Web Sitesindeki bilgiler, bazı durumlarda (ör. ürün değişikliklerinden dolayı) mevcut olmayabilecek bağımsız ürünlerin teknik olanaklarıyla ilgili spesifikasyonlar veya genel açıklamalar içerebilir. Bu nedenle, satın alma sırasında her durumda üründen beklenen performans üzerinde mutabakata varılmalıdır.


9. Virüsler

LEDVANCE Web Sitesini virüslerden korumaya yönelik her türlü çabayı göstermesine karşın LEDVANCE, virüs bulunmadığı konusunda hiçbir garanti veremez. Kullanıcı, kendi koruması için uygun güvenlik önlemlerini almak üzere gerekli girişimlerde bulunmalı ve herhangi bir bilgi, yazılım veya belgeyi indirmeden önce bir virüs tarayıcı kullanmalıdır.


10. İhracat Kontrolleri

Örneğin doğası veya kullanım amacı ya da son varış yeri gereğince bazı bilgi, yazılım ve belgelerin ihracatı için yetki belgesi gerekebilir. Kullanıcı, özellikle AB'nin yanı sıra tek tek AB üye devletleri ve ABD'nin bilgi, yazılım ve belgelere yönelik ihracat düzenlemelerine kesinlikle uyacaktır. LEDVANCE; Almanya ve AB ihracat kontrolü listeleri ve ABD Ticaret Kontrol Listesi uyarınca yetki belgesi gerektiren bilgi, yazılım ve belgeleri etiketleyecektir.


11. Veri Gizliliğini Koruma

LEDVANCE Web Sitesi Kullanıcılarının kişisel verilerini toplamak, kullanmak ve işlemek amacıyla LEDVANCE, veri gizliliğine yönelik geçerli yasalara ve ve İnternet sitesinde Gizlilik bölümü altında mevcut olan LEDVANCE veri gizliliğini koruma politikasına uyar..


12. Ek Anlaşmalar, Yargılama Yeri, Geçerli Yasalar

12.1 Tüm ek anlaşmaların yazılı olması gerekir.

12.2 Kullanıcının, Alman Ticaret Kanunu (Handelsgesetzbuch) hükümlerine göre bir tüccar olması durumunda yargılama yeri Münih olacaktır.

12.3 LEDVANCE Web Sitesinin her bir sayfası LEDVANCE ve/veya alt kuruluşları tarafından işletilmekte ve yönetilmektedir. Web sitesinin sayfaları, sorumlu şirketin işletme binasının bulunduğu ülkedeki geçerli yasaya uyar. LEDVANCE, LEDVANCE Web Sitesinde yer alan söz konusu bilgi, yazılım ve/veya belgelerin bu ülkenin dışındaki konumlardan görüntülenebileceği veya indirilebileceği konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Kullanıcılar, LEDVANCE Web Sitesine bu ülke dışından erişirlerse geçerli tüm yerel yasalarla uyumluluktan münhasıran sorumlu olacaklardır. Bu tür içeriklerin yasalara aykırı olduğu ülkelerden LEDVANCE Web Sitesinin bilgi, yazılım ve/veya belgelerine erişilmesi yasaktır. Bu tür durumlarda ve Kullanıcının LEDVANCE ile iş ilişkisine girmek istemesi durumunda Kullanıcıdan kendi ülkesindeki LEDVANCE temsilcisiyle sözleşme yapması istenir.

12.4 Bu Kullanım Koşulları, Alman Yasaları tarafından yönetilecektir. Yargılama yeri Münih olacaktır. 17 Temmuz 1973 tarihli Taşınabilir Malların Uluslararası Satışına dair Alman Yeknesak Kanunu'nun ve 11 Nisan 1980 tarihli Malların Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın (CISG) uygulanması hariç tutulmuştur.